top of page

הדברת עשבים תחת תנאי אקלים משתנים

אנו מתמקדים בלימוד הגנטיקה, הביולוגיה והפנולוגיה של עשבים מקומיים ופולשים בחקלאות ישראל. ניטור והדברה של עשבים רעים, הבנת מנגנוני העמידות של עשבים לקוטלי עשבים וההשפעה של שינויי האקלים על יעילות פעילות קוטלי עשבים בצמח. בנוסף לכך, אנחנו מפתחים מערכי הדברה משולבת להדברת עשבים בשימוש בשיטות כימיות ולא כימיות ובשיתוף עם חוקרים נוספים בתחומי הגנת הצומח ומדעי הצמח בארץ ובעולם. עבודת המחקר מתבצעת במרכז המחקר נוה יער וכוללת עבודת שדה, חממה ומעבדה לפי צרכי המחקר השונים

Open Positions

​We are looking for hard working MSc, PhD and Postdocs, please apply by sending your CV to Dr. Maor Matzrafi.

אנו מחפשים סטודנטים/ות לתארים מתקדמים!

לפרטים אנא צרו קשר עם ד"ר מאור מצרפי maor.matzrafi@volcani.agri.gov.il

bottom of page